Motores
del cambio

Motores
del cambio

Què és “Motores del cambio”

És un espai de debat i d’intercanvi d’experiències educatives innovadores.

Una àgora educativa on es conversa cap on va l’educació sota el prisma de la innovació, que serveix d’inspiració a la comunitat educativa en general i genera coneixement compartit.

Els centres educatius són els protagonistes del debat, perquè la innovació necessita context per ser explicada.

Motores del cambio - Tercera edició (2023)

Viatge a les profunditats de la LOMLOE

Rumb a la transformació

La LOMLOE suposa segurament el major avenç cap a una educació per competències. Introdueix elements importants per a una transició cap a un aprenentatge significatiu i amb sentit com són el perfil de sortida, la flexibilització del tractament dels continguts, o la personalització de l’aprenentatge.

Afrontar els reptes del segle XXI ens obliga a crear espais de discussió i acord com a comunitat educativa, disposar d’una estratègia de gestió del canvi i comptar amb la implicació i la participació d’estudiants, docents i famílies.

Amb la participació de:

Altres edicions de Motores del cambio

Big Data i Educació
Preparats, llestos… ¡JA!

La revolució de la dada, estem preparats?

Anàlisi de dades, intel·ligència artificial, sistemes de decisió autònoms… Quin impacte pot tenir en el procés educatiu, l’aprenentatge dels estudiants, la presa de decisions, etc.?

Escoltem els experts i ens apropem a experiències concretes del sector educatiu que ara mateix JA estan fent els seus primers passos.

Amb la participació de:

Hi havia una vegada…un alumne que s’avaluava

Per què el rol de l’alumne en el procés d’avaluació?

En els plantejaments educatius actuals hi ha una aposta clara per dotar l’alumne de més responsabilitat en l’avaluació del seu aprenentatge, en una implicació més important a l’hora de decidir en què, com i qui avaluarà el seu aprenentatge.

Volem conversar a partir de les vostres mirades per adquirir una visió real i pràctica, i aprendre de les vostres estratègies, reptes, oportunitats, evidències i impacte, i de com tot això us ha transformat.

Amb la participació de: