Avís Legal

LLEI DELS SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ (LSSI)

EDUCARIA EURO, S.L.U., responsable del lloc web, d’ara endavant RESPONSABLE, posa a disposició dels usuaris aquest document, amb el qual pretén donar compliment a les obligacions disposades a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), així com informar tots els usuaris del lloc web, https://www.educaria.com/, respecte a quines són les condicions d’ús.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i el compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

EDUCARIA EURO, S.L.U. es reserva el dret de modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent com a suficient la publicació al lloc web de EDUCARIA EURO, S.L.U.

 1. DADES IDENTIFICATIVES

Nom de dominio: https://www.educaria.com/
Nom comercial: EDUCARIA
Denominació social: EDUCARIA EURO, S.L.U.
CIF: B84537653
Domicili social: Bravo Murillo, 377, 6ª planta, 28020 Madrid
Telèfon: 917 332 089
E-mail: marketing@educaria.com
Inscrita al Registre (Mercantil / Públic): Registro Mercantil de Madrid, en el tomo 22.128, folio 171, sección 8ª, hoja M-394.755, inscripción 1ª.

 1. DEFINICIONS

 • Pàgina: domini https://www.educaria.com/ que es posa a la disposició dels usuaris d’internet.
 • Usuari: persona física o jurídica que utilitza o navega per la pàgina.
 • Contingut: pàgines que conformen la totalitat del domini https://www.educaria.com/, les quals conformen la informació i els serveis que EDUCARIA EURO, S.L.U. posa a la disposició dels usuaris d’internet. S’hi contenen els missatges, textos, fotografies, gràfics, icones, logos, tecnologia, links, textures, dibuixos, arxius de so i/o fotografies, enregistraments, programari, aspecte, disseny, gràfics i codis font i, en general, qualsevol classe de material contingut a la Pàgina.
 • Web: paraula tècnica que descriu el sistema d’accés a la informació via Internet, que es configura per mitjà de pàgines confeccionades amb llenguatge HTML o similar, i mecanismes de programació com ara Java, JavaScript, PHP, o altres, etc. En aquestes pàgines dissenyades i publicades sota un nom de domini internet, són el resultat de la informació que el titular posa a la disposició dels usuaris d’internet.
 • Hiperenllaç: tècnica per la qual un usuari pot navegar per diferents pàgines de la Web, o per internet, amb un simple clic sobre el text, la icona, el botó o el indicatiu que conté l’enllaç.
 • Cookies: mitjà tècnic per a la “traçabilitat” i seguiment de la navegació als llocs web. Són fitxers de text petits que s’escriuen a l’ordinador de l’usuari. Aquest mètode té implicacions sobre la privadesa, per la qual cosa EDUCARIA EURO, S.L.U. avisarà oportuna i fefaentment de la seva utilització en el moment en què s’implantin a la pàgina.
 1. USUARIS

L’accés i/o ús d’aquest lloc web us atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, aquests termes d’ús, sense reserves de totes i cadascuna de les clàusules i condicions generals incloses al Avís Legal.

Si l’usuari no està conforme amb les clàusules i les condicions d’ús d’aquest Avís Legal, s’abstindrà d’utilitzar la Pàgina.

 1. ÚS DEL LLOC WEB

https://www.educaria.com/ proporciona l’accés a articles, informacions i dades (d’ara endavant, “ELS CONTINGUTS”) propietat d’EDUCARIA EURO, S.L.U. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del web.

Algunes pàgines d’aquest lloc web poden permetre la participació mitjançant comentaris, podent en aquest cas qualsevol usuari enviar textos a través del formulari establert a aquest efecte. En enviar aquests textos, fent clic a l’enllaç corresponent, L’USUARI es compromet i accepta, a fer un ús adequat dels continguts que https://www.educaria.com/ ofereix a través de la seva web, a no fer-los servir per:

 • Incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.
 • Provocar danys als sistemes físics i lògics de https://www.educaria.com/, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.
 • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne els missatges.
 • En definitiva, a respectar la legislació aplicable, la moral i els bons costums generalment acceptats, l’ordre públic i les presents condicions generals d’accés i utilització.

A aquest efecte, L’USUARI s’obliga i compromet a NO utilitzar qualsevol dels Continguts amb fins o efectes il·lícits, prohibits a l’Avís Legal o per la legislació vigent, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol manera puguin danyar , inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la utilització normal dels continguts, els equips informàtics o els documents, arxius i tota mena de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic propis o contractats per EDUCARIA EURO, S.L.U., d’altres Usuaris o de qualsevol usuari de Internet (maquinari i programari).

L’USUARI s’obliga i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers qualsevol classe de material contingut a la pàgina, com ara informacions, textos, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge , fotografies, enregistraments, programari, logotips, marques, icones, tecnologia, fotografies, programari, enllaços, disseny gràfic i codis font, o qualsevol altre material al qual tingués accés en la seva condició d’Usuari de la Pàgina, sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu.

Així mateix, de conformitat amb tot això, L’USUARI no podrà:

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització escrita i explícita d’EDUCARIA EURO, S.L.U., que és titular dels drets corresponents, o bé que això resulti legalment permès.
 • Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets d’EDUCARIA EURO, S.L.U. o dels seus titulars, de les empremtes i/o identificadores digitals, o de qualssevol altres mitjans tècnics establerts per al seu reconeixement.
 • L’Usuari haurà d’abstenir-se d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s’hagin indicat a aquest efecte a les pàgines Web on es trobin els Continguts o, en general, dels que es facin servir habitualment a Internet a aquest efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització de la Pàgina, i/o dels Continguts.

De la mateixa manera, L’USUARI reconeix:

 • Que EDUCÀRIA EURO, S.L.U. no respondrà de cap manera per les opinions abocades pels usuaris, que participen sota la seva única i exclusiva responsabilitat.
 • Que els comentaris dels usuaris no representen les opinions de EDUCARIA EURO, S.L.U., dels seus socis o dels seus empleats.
 • Que EDUCÀRIA EURO, S.L.U. no garanteix, en cap cas, la publicació dels continguts enviats pels usuaris. En aquest sentit, tots els comentaris rebuts seran revisats automàticament per un filtre antispam i moderats, quant a la seva forma, per un administrador del lloc web, que actuarà en tot cas respectant les llibertats democràtiques d’expressió i informació.

Així mateix, EDUCÀRIA EURO, S.L.U. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultaran adequats per a la publicació.

En qualsevol cas, https://www.educaria.com/ no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través del bloc o altres eines de participació que es puguin crear, d’acord amb el que preveu la normativa aplicable.

 1. MODIFICACIÓ DE L’AVÍS LEGAL

Per tal de millorar les prestacions del lloc web, EDUCARIA EURO, S.L.U. es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al lloc web, de la configuració i el disseny d’aquest i del present avís legal, així com de qualssevol altres condicions particulars. Per tant, l’USUARI ha de llegir l’Avís Legal en totes i cadascuna de les ocasions en què accedeixi a la pàgina.

 1. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

EDUCARIA EURO, S.L.U. és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts a la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat d’EDUCARIA EURO, S.L.U. o bé dels seus llicenciants, estant tots els drets reservats.

Qualsevol ús no autoritzat prèviament per EDUCARIA EURO, S.L.U., serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

L’USUARI es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’EDUCARIA EURO, S.L.U. Podreu visualitzar els elements de la web i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines d’EDUCARIA EURO, S.L.U.

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a la pàgina són propietat de EDUCARIA EURO, S.L.U. o, si escau, de tercers que n’han autoritzat l’ús, sense que es pugui entendre que l’ús o l’accés al Portal i/o als Continguts atribueixi a l’Usuari cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius esmentades, i sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari, cap dels drets d’explotació que existeixen o puguin existir sobre aquests continguts.

De la mateixa manera, els continguts són propietat intel·lectual d’EDUCARIA EURO, S.L.U., o de tercers, si escau, per tant, els drets de propietat intel·lectual són titularitat d’EDUCARIA EURO, S.L.U. o de tercers que n’han autoritzat l’ús, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’EDUCARIA EURO, S.L.U.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest web, així com la lesió dels drets de propietat intel·lectual o industrial d’EDUCARIA EURO, S.L.U. o de tercers inclosos a la Pàgina que hagin cedit continguts donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

Per fer qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, ho podeu fer a través del correu electrònic dpo@educaria.com.

 1. EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

EDUCARIA EURO, S.L.U. s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al vostre lloc web sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.

Ús de Cookies

Aquest lloc web pot utilitzar cookies tècniques (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordinador de qui accedeix a la pàgina) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les galetes utilitzades tenen, en tot cas, caràcter temporal, amb l’única finalitat de fer més eficaç la navegació, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas, aquestes galetes proporcionen per si mateixes dades de caràcter personal i no s’utilitzaran per a la recollida dels mateixos.

Mitjançant l’ús de cookies també és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador utilitzat per l’usuari amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés dels usuaris que s’hagin registrat prèviament les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se a cada visita. També es poden utilitzar per mesurar l’audiència, paràmetres de trànsit, controlar el progrés i el nombre d’entrades, etc., en aquests casos són cookies prescindibles tècnicament, però beneficioses per a l’usuari. Aquest lloc web no instal·larà galetes prescindibles sense el consentiment previ de l’usuari.

L’usuari té la possibilitat de configurar el vostre navegador per ser alertat de la recepció de cookies i per impedir la seva instal·lació al vostre equip. Si us plau, consulteu les instruccions del vostre navegador per ampliar aquesta informació.

Política d’enllaços

Des del lloc web, és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que el RESPONSABLE no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers als seus respectius llocs web, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El RESPONSABLE no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del RESPONSABLE. No obstant això, i en compliment del que disposen els articles 11 i 16 de la LSSICE, es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o, si escau, bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, els drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que hi ha al lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de manera immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web s’ha revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, es pot garantir el funcionament correcte els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. Tot i això, el RESPONSABLE no descarta la possibilitat que hi hagi certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.

Adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar automàticament l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Una adreça IP és un número assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació es registra en un fitxer d’activitat del servidor que permet el processament posterior de les dades per tal d’obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

 1. DISPONIBILITAT DE CONTINGUTS

La prestació del servei de la pàgina i dels continguts té, en principi, durada indefinida. EDUCARIA EURO, S.L.U., no obstant això, queda autoritzada per donar per acabada o suspendre la prestació del servei de la pàgina i/o de qualsevol dels continguts en qualsevol moment. Quan això sigui raonablement possible, EDUCÀRIA EURO, S.L.U. advertirà prèviament la terminació o suspensió de la pàgina.

 1. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions es regeixen per la legislació espanyola.

Copyright© EDUCARIA EURO, S.L.U.

Reservats tots els drets d’autor per les lleis i els tractats internacionals de propietat intel·lectual. Queda expressament prohibida la còpia, reproducció o difusió, total o parcial, per qualsevol mitjà.

Per a totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, l’aplicació i el compliment d’aquest Avís Legal, així com de les reclamacions que es puguin derivar del seu ús, totes les parts intervinents se sotmeten als Jutges i Tribunals de Madrid renunciant de forma expressa a qualsevol altre fur. que els pogués correspondre.