Biblioteques

Biblioteques

Philos

Sistema 100% web per a la gestió de biblioteques escolars.

Ajuda a organitzar la gestió diària de la biblioteca, garanteix el control dels fons i redueix el temps de dedicació del personal de la biblioteca.

Amb una interfície intuïtiva, Philos és molt fàcil de fer servir. En tractar-se d’un software 100% web, s’hi pot accedir a qualsevol hora del dia i des de qualsevol dispositiu amb connexió a Internet. A més, la catalogació és molt àgil. Només cal introduir l’ISBN o utilitzar un lector de codi de barres.

Permet la gestió de fons bibliogràfics híbrids, de forma que la biblioteca pot gestionar materials tant físics com digitals. També ofereix estadístiques del catàleg, tot facilitant a l’equip directiu la presa de decisions i el desenvolupament d’accions d’incentiu a la lectura.

Treballa de forma integrada amb Alexia Suite Educativa.

Per a més informació posa’t en contacte amb el nostre equip de:

SophiA

Sistema integrat i modular desenvolupat d’acord amb les normes i estàndards de biblioteconomia MARC 21, ISBD, AACR2 i Z39.50.

Dissenyat per permetre configuracions escalables (increment de nombre de seus, operadors, etc.) i extensibles (mitjançant la incorporació de mòduls i/o la integració amb aplicacions corporatives), facilita la gestió de qualsevol tipus de biblioteca amb independència de les dimensions del seu catàleg, nombre de seus, operadors del sistema i nombre de lectors.

Per a més informació posa’t en contacte amb el nostre equip de: