Assessoria RGPD

Assessoria RGPD

Protecció de dades

La normativa vigent preveu importants obligacions en matèria de protecció de dades que afecten, com no pot ser d’altra manera, als centres educatius.

A banda de les obligacions generals, els centres educatius han d’anomenar un Delegat de Protecció de Dades que assumeixi el compliment per part del centre en matèria de protecció de dades.

El nostre equip jurídic ajuda al centre a adaptar-se al RGPD amb la redacció de la política global de seguretat, informes i protocols i registre d’activitats de tractament, com també la formació del personal que té accés a dades personals.

Mantenim anualment actualitzada la documentació, resolem consultes, revisem contractes, formularis i resta de documents, i realitzem les funcions del Delegat de Protecció de Dades (DPD) d’acord amb el RGPD i en atenció a les activitats del client.

Per a més informació posa’t en contacte amb el nostre equip de: